Bozkır Kavimleri-Egemen Çağrı Mızrak

M.Ö. VII. Yüzyıldan M.S. VI Yüzyılın Ortalarına Kadar Batı Türkistan ve Kuzey Hindistan’daki Bozkır Kavimleri’ne dair Egemen Çağrı Mızrak tarafından kaleme alınan ve Ötüken Neşriyat‘tan basılan “Bozkır Kavimleri” adlı eseri inceledik.

Egemen Çağrı Mızrak Kimdir?

1978 yılında dünyaya gelen Mızrak, orta ve lise öğrenimini İstanbul’un Üsküdar ilçesinde bulunan Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi’nde tamamlar. Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olur. Lisans eğitimi ardından yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Genel Türk Tarihi Bilim Dalı programında yapar. Yüksek lisans tezi “Hazar Çalışmaları” Selenge Yayınları’ndan basıldı. 2007 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Ortaçağ Tarihi Bölümü’nde Doktora programına başlar. Prof. Dr. Ahmet Taşağıl danışmanlığında “M.Ö.VII.Yüzyıldan M.S. VI. Yüzyılın Ortalarına Kadar Batı Türkistan ve Kuzey Hindistan’daki Bozkır Kavimleri” isimli tezi ile 2014 yılında doktorasını tamamlar. Hali hazırda Namık Kemal Üniversitesi’nde görev yapmaktadır.

“Bozkır Kavimleri” İncelemesi

Yazarın eserini kızına yazdığını belirterek incelememize başlayalım. Konusu itibariyle Anayurt, Atayurt dediğimiz bozkır sahalarını ele alan kitap oldukça ilgi çekici. Kısa bir giriş bölümünün ardından Yüeh-chih’lerin kökenine iniliyor bunu takiben Hunlara karşı verdikleri amansız mücadeleye değiniliyor. Bölümler halinde incelememize devam ediyoruz. Üçüncü bölümde işler daha da ilgi çekici bir hâl alıyor. Çünkü Shang ve Chou hanedanı devrinde Çin ülkesinin çevresinde bulunan bozkır kavimleri ve hunlarla olan mücadelesine ve bu kavimlerin Hunlar ile olan soy bağlantıları konu alınıyor. Bu adımlar takip edilerek Türk boylarının kökenine dair ipuçları aranıyor. Dördüncü bölüm ile birlikte İran sahasına giriş yapılıyor. Burada da soy bağlantılarına yönelik incelemeler bulunsa da asıl konu Ak Hunlar’dır. Ortaya çıkışları ve Sasaniler ile olan mücadelelerine, kültürel ve etnik yapılarına dair bilgi edinebilirsiniz. Beşinci bölümde Avrasya bozkır kavimlerinin antropolojik izlerine yönelik araştırmalar ve çalışmalar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Son bölümde ise kitabın geneliyle ilgili olan geçmişteki ve günümüzdeki kavim ve milletlere yönelik genetik analiz bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Ayrıca eserde karşılaştırmalı kaynak olarak kullanılan konularda her iki kaynağa dair bilgiler verilmiştir. Bazı bölümlerde anlamı kolaylaştırmak ve akışı sağlamak adına çeşitli ilaveler yapılmıştır. Bunların yapılması önemli zira konu olarak telaffuzu zor oldukça fazla yabancı özel isim bulunmakta.

Kitap içerisinde oldukça bol dipnot kullanılırken, haritalar ve tablolardan yararlanılarak bazı veriler daha anlaşılır hale getirilmiş. Büyük bir kaynakçası bulunan eser böylece ne kadar kapsayıcı olduğunu gösterirken, kitabın sonunda yer alan indeks isimlere, kavimlere ve yer adlarına göre sınıflandırılmış ki bu da okuyucuların işini bir hayli kolaylaştırır.

Henüz yeni bir eser olan Bozkır Kavimleri‘nin ilk baskısı, Haziran ayında Ötüken Neşriyat‘tan yapıldı. Burayı tıklayarak kitaba sahip olabilirsiniz.

TÜRKLERİN TARİHİ 2-İLBER ORTAYLI

Anadolu’nun bozkırlarından Avrupa’nın içlerine. “Türklerin Tarihi” serisinin Timas Yayınları’ndan baskısı yapılan 286 sayfalık ikinci kitabı. İlk eserde Orta Asya bozkırlarından Avrupa’nın kapılarına