Beylerbeyi Sarayı

Sultan Abdülaziz’in denizlere olan merakının yansıdığı Beylerbeyi Sarayı’nın inşa tarihi, ilk ziyaretçisi ve genel değerlendirme.

Sultan Abdülaziz’in isteği üzerine inşa edilen Beylerbeyi Sarayı,  özellikle yabancı devlet başkanları veya hükümdarlarının ağırlanması amacıyla hizmete açılmıştır. 6 Ağustos 1863 tarihinde başlayan inşası 21 Nisan 1865 tarihinde bitirilmiştir. Yapılan tespitler neticesinde sarayın yaklaşık 500 bin Osmanlı lirasına mâl olduğu bilinmektedir. Toplam 6 salon, 24 oda, 1 hamam ve 1 banyosu bulunan saray, Türk ev planı özelliklerini taşır niteliktedir. İçeriye girişinizden itibaren görmüş olduğunuz hemen her şey Osmanlı Devleti’nin son dönemleri ile doğru orantılı olmak üzere bazı tasarım detaylarına sahiptir. Kapı süslemelerinden duvarlara, tavandan mobilyalara kadar batı modasına uyulmuş durumda. Bu konuda yakın dönemlerde inşa edilmiş olan Dolmabahçe Sarayı ile bazı benzerlikler barındırmaktadır. Her ne kadar batı modası takip edilmiş olsa da Türk tipi özellikler de taşımıyor değil.

Sarayda ağırlanan ilk önemli konuk ise Sultan Abdülaziz‘in Fransa’ya yaptığı ziyarete iade-i ziyaret amacıyla İstanbul’a gelen Fransa İmparatoriçesi Eugenie‘dir.

fransız imparatoriçesi eugenie ile ilgili görsel sonucu

Tahttan indirilen Sultan II.Abdülhamit, bir süre Selanik’te ikamet etmiş ancak Balkan Savaşları’nın patlak vermesiyle birlikte Beylerbeyi Sarayı’nda ikamet etmeye başlamıştır. Hayatının son 6 senesini burada geçiren Sultan Abdülhamit, bu sarayda hayata gözlerini yummuştur.

Cumhuriyet’in ilanı sonrasında da önemli devlet adamlarının ağırlandığı saray genel olarak tarihimizde bu tür işlev görmüş ve günümüze kadar ulaşmıştır.

abdülaziz ile ilgili görsel sonucu

Özellikle Sultan Abdülaziz‘in denizlere olan merakının sarayın her köşesine yansıdığını belirtmem gerekir. Tavanlarda ve duvarlarda yer alan deniz temalı görseller gördüğünüzde sizde de aynı his oluşacaktır.

Dış görünüş itibariyle İstanbul Boğazı’nda dikkatinizi çekecek olan saray, boğaz üzerindeki diğer saraylardan her ne kadar küçük olsa da ihtişamı ile göz kamaştırmaya devam ediyor.