Anadolu Selçukluları İncelemesi-Songül Mecit

Songül Mecit‘in kaleme aldığı ve İletişim Yayınları‘ndan baskısı yapılan Anadolu Selçukluları; Bir Hanedanın Evrimi adlı kitabı inceledik. 

Yazar Songül Mecit’in kaleme aldığı “ANADOLU SELÇUKLULARI BİR HANEDANIN EVRİMİ” adlı eser bizlere Selçuklulara başka bir bakış açısı ile bakmamızı sağlayacaktır. Eser, Selçukluların askeri ve siyasi başarılarından çok, değişen “zihniyet” yapılarını anlatmaktadır. Yazar kitabında Selçukluları I.Süleyman Şah ile başlatıp II.Gıyaseddin Hüsrev’le bitirmiştir. Ayrıca Rum Selçuklularını dört evreye ayırmıştır. Bunlar ilk evre Göçebe Türkmenler, ikinci evre Selçuklu Beyliği, üçüncü evre Selçuklu Devleti, dördüncü evre Selçuklu Devleti ve zirvedir. Kitabın sonunda Bizans ve Rum Selçukluları hakkındaki münasebetler de incelenmiş, yapılan ittifaklar, ele geçirilen kaleler, sığınma teklifleri ve yapılan savaşlar anlatılmıştır.

Anadolu Selçukluları; Bir Hanedanın Evrimi size, Rum Selçuklularının kuruluş evresindeki Türk kültürünün yerini nasıl Arap-Fars kültürüne bıraktığını anlatacaktır. Kuruluş devrindeki Türk unsurları zamanla bürokrasiyi ele geçiren Arap-Fars kültürüne mensup danışmanların eliyle nasıl yavaş yavaş değişim geçirdiğini okuyacaksınız. Yazar bu ilk kırılmanın II.Kılıç Arslan devrinde başladığından bahsetmektedir. Bu bahiste Mecit, sultanın evlatlarına verdiği isimlerin içinde “Din” ve “Şah” kelimelerinin yaygın bulunduğunu söylemektedir. Bu kırılma anından sonra başa geçen sultanların isimlerinde Arap-Fars etkisi görülmektedir. Bunlardan bazıları;  I.Gıyaseddin Keyhüsrev, I.İzzeddin Keykavus, I.Alaeddin Keykubat ve II.Gıyaseddin Keyhüsrev’dir.

Ayrıca kitapta Bizans’ın dördüncü haçlı seferi sonrası düştüğü kötü durumdan bahsedilmiştir. Songül Mecit Bizans’ın kötü durumu karşısında birinci haçlı seferinden beri Anadolu’nun iç kesimlerine çekilmiş Rum Selçuklularının artık hızlı bir ilerleyişe geçtiklerini anlatmaktadır. Moğol zulmünden kaçan Türkmenler ve diğer toplulukların Anadolu’ya gelmesiyle nüfusun artması Selçukluları iyi yönde etkilemiştir. Bizans’ın Latinler tarafından istilaya uğramasıyla güçten düşen bazı kıyı şehirlerini Selçuklular ele geçirmişlerdir. Böylelikle gelen kitleyi sistematik bir şekilde yeni fethini gerçekleştirdikleri yerlere iskân etmişlerdir. Bu aynı zamanda Rum Selçuklularının en büyük olduğu dönemlerde gerçekleşmiştir. Yazar ise bu dönemlerde bürokraside çoğunluk Arap-Fars kültürüne mensup kimseler olduğunu söylemektedir.

Son olarak bu dönemde Rum Selçukluları gelen göçleri iyi değerlendirip büyük işler başarmıştır. Türkmenlerin kılıçları ve Farslıların kalemleriyle Anadolu’da süper bir devlet olmuştur. Kılıç günü, kalem ise geleceği fetheder.

İncelemesini yazdığım Anadolu Selçukluları Bir Hanedanın Evrimi isimli kitabın yazarı Songül Mecit’e saygılar ile.


GİZLİLİK POLİTİKASI

©Copyright 2017 Kitaptarih.com tüm hakları saklıdır.

Kitaptarih.com bünyesinde kitap incelemeleri, tarih ve bilim tarihine yönelik içerikler barındıran özgün bir web sitesidir.

Sitede yer alan yazılı ve görsel içerikler izinsiz ve habersiz bir şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz. Gerekli tüm izinler için iletişime geçilmelidir. Kitaptarih.com‘da yer alan yazılı ve görsel içeriklerin değiştirilmesi ve kaldırılması gibi tüm yetkiler kitaptarih.com‘a aittir. Gerektiği takdirde düzenleme yapmak veya içeriği kaldırmak Kitaptarih.com‘un görevi ve yükümlülüğüdür.

Kullanıcılar, okurlar ve takipçiler sitede bulunan içerikler ile ilgili aldığı kararlarda bağımsız ve hür bir şekilde hareket ettiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Hiç kimse Kitaptarih.com sitesinde bulunan içerikleri göstererek zarara uğradığını iddia edemez.Tazminat veya herhangi bir ücret talep edemez. Kitaptarih.com‘daki içeriklerin sorumluluğu yazarlara aittir.

Ayrıca kitaptarih.com okurlarına objektif bir bakış açısıyla içerikler üreteceğinin garantisini vermektedir.